Wystawa znaków graficznych

Data wystawy: 7–4/10/2017

Wernisaż: 7 października godz. 20.00 

Drukarnia Cafe

ul. Mariacka 36, Gdańsk 

Pracownia Projektowania Znaków

Wydział Grafiki ASP w Gdańsku