3 dekady sztuki niezależnej w Gdańsku – dyskusja

Data wystawy: 9/12/2017

9.12. 2017, godz. 18:00 

Dyskusja z udziałem Krzysztofa Gutfranskiego, dr Katarzyny Lewandowskiej, prof. Grzegorza Klamana, dra Romana Nieczyporowskiego.

3 dekady sztuki niezależnej w Gdańsku 
3 decades of independent art in Gdansk

Miejsce: Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku