Warsztaty i wykłady on-line

Warsztaty i wykłady on-line

OTWARTA LEKCJA TECHNOLOGII MALARSTWA – to zajęcia prowadzone przez mgr Tomasza Kucharskiego poświęcone technikom i alchemicznym aspektom technologii malarstwa. Forma prowadzenia tego warsztatu to de facto typowa lekcja studentów malarstwa.