Dyżury wykładowców

Dyżury wykładowców

Wydział Grafiki zaprasza kandydatów na studia do indywidualnych konsultacji. W trakcie spotkań on-line nasi dydaktycy omówią interesujące Was tematy. Odpowiemy na Wasze pytania związane z egzaminami wstępnymi i portfolio oraz samym studiowaniem.

Konsultacje trwać będą do końca maja w wyznaczonych terminach, w godzinach 16:00 – 19:00.

Aby wziąć udział:

  1. Swoje zgłoszenie prześlij pod adres: grafika.konsultacje@asp.gda.pl
  2. W wiadomości zwrotnej otrzymasz dokładny termin konsultacji wraz z indywidualnym linkiem do spotkania w serwisie Google Meet.
  3. Do maila załącz swoje portfolio lub inną formę prezentacji (wielostronicowy plik PDF, ≤25 Mb). Plik zatytułuj swoim imieniem i nazwiskiem.

Konsultacje egzaminacyjne:

 Grafika Projektowa


18.05 –mgr Eugenia Tynna

 

21.05 – mgr Małgorzata Popinigis

22.05 – dr Edyta Majewska-Rosińska

25.05 – mgr Emilia Wernicka

27.05 – mgr Mateusz Żywicki

29.05 – mgr Piotr Paluch

Grafika artystyczna

19.05 – Karol Lewalski

20.05 – Aleksandra Prusinowska

22.05 – Kamil Kocurek

25.05 – Edyta Kowalewska

27.05 – Dominik Włodarek

29.05 – Jakub Zając