Myślę i czuję ceramicznie. Alicja Buławka – Fankidejska

Data: 6–16/04

Myślę i czuję ceramicznie. Alicja Buławka – Fankidejska

Wernisaż: 06.04.2018 g. 18:00 
Galeria ASP przy ul. Chlebnickiej 13/16 w Gdańsku 
Wystawa będzie otwarta od poniedziałku do piątku 
w dniach 09 -16.04.2018 od g. 10:00 do 18:00