Ważne informacje dla studentów i doktorantów

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Ważne informacje dla studentów i doktorantów

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 11 marca 2020 roku odwołuje się wykłady i zajęcia dla studentów i doktorantów.
Zamyka się dla czytelników Bibliotekę. Powyższe zasady obowiązują od 12 marca do dnia 25 marca 2020 r.

 

UWAGA! Zarządzenie Rektora nr 38/2020 z dnia 24.03.2020 – pobierz

 

 

Komunikat dotyczący zdalnego prowadzenia zajęć, konsultacji i pracy badawczej z dnia 24.03.2020 – pobierz

 

Zawieszenie zajęć – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (studenci) - pobierz

Zawieszenie zajęć – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  (doktoranci) - pobierz

 

Wsparcie finansowe dla doktorantów – pobierz

 

Wsparcie finansowe dla studentów

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego studenci mogą się ubiegać o następujące formy wsparcia finansowego:

  • U pracodawcy: Rządowa tarcza antykryzysowa – pracodawcy mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie dla zatrudnionych studentów w wysokości około 2 tysięcy zł brutto z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
  • Na uczelni: Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogęz funduszu stypendialnego. W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Regulamin Świadczeń dla studentów ASP znajduje się na stronie uczelni :

https://www.asp.gda.pl/studenci/stypendia/procedury-skladania-wnioskow/akty-prawne,64

Procedura składania wniosków:

https://www.asp.gda.pl/studenci/stypendia/procedury-skladania-wnioskow,282

W razie pytań prosimy o kontakt: pomoc.materialna@asp.gda.pl

Zajęcia zdalne

Komunikat dotyczący zdalnego prowadzenia zajęć, konsultacji i pracy badawczej – pobierz

Kontakt z prowadzącymi zajęcia – oficjalne adresy email do kontaktu z nauczycielami akademickimi znajdują się na stronie: http://zbrojowniasztuki.pl/pracownice-i-pracownicy/obecne-dydaktyczki-i-obecni-dydaktycy

Legitymacje studenckie – ważność

Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanacie.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone?fbclid=IwAR0DmEunwLnkseA4LcQrlDCqu0n5CgCOrRv3dxKo2BjjQGl5Y0BLD6R_AE0

 

Wstęp do budynków Uczelni

Dotychczasowe pozwolenia dla studentów na przebywanie w pracowniach zostają anulowane na okres obowiązywania zarządzenia o zawieszeniu zajęć.

Wstęp do budynków Uczelni dla studentów i doktorantów jest zawieszony na czas obowiązywania zarządzenia.

 

Rekomendacje dotyczące studentów mieszkających w domach studenckich

Wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich oraz wprowadza się zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych.
W pozostałych kwestiach obowiązuje rekomendacja Głównego Inspektora Sanitarnego.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów, jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania. Pobyt pozostałych studentów w domach studenckich powinien zostać zorganizowany w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym węzłem sanitarnym.
Rekomendacja MNISW: Zwracamy uwagę, że uczelnie muszą zapewnić zakwaterowanie tym studentom (w tym obcokrajowcom) którzy nie mogą (z różnych względów) opuścić akademika.

 

Administracja

Administracja uczelni w okresie zawieszenia zajęć pracuje w systemie dyżurów w niepełnym wymiarze godzin. W sytuacjach pilnych studenci mogą kontaktować się z dziekanatami pomocą właściwych adresów email lub telefonicznie.

Drodzy studenci w pierwszej kolejności prosimy o kontakt mailowy:

Sekcja Toku Studiów
sts.wzornictwo@asp.gda.pl
sts.malarstwa@asp.gda.pl
sts.grafiki@asp.gda.pl
sts.apk@asp.gda.pl
sts.rii@asp.gda.pl
sts.aiw@asp.gda.pl

Sekcja Organizacji Kształcenia
sok.malarstwa@asp.gda.pl
sok.aiw@asp.gda.pl
sok.grafiki@asp.gda.pl
sok.rii@asp.gda.pl

Sekretariat Szkoły Doktorskiej
Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie
janina.damaszke@asp.gda.pl

Pomoc materialna i rekrutacja 
pomoc.materialna@asp.gda.pl
biuro.rekrutacji@asp.gda.pl