Konkurs na projekt anglojęzycznego przewodnika

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Konkurs na projekt anglojęzycznego przewodnika

 


 

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY ANGLOJĘZYCZNEGO PRZEWODNIKA DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH (INTERNATIONAL STUDENT GUIDE) AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ogłasza konkurs na projekt graficzny anglojęzycznego Przewodnika dla studentów zagranicznych (International Student Guide).

Konkurs przeznaczony jest dla:

  • studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • absolwentów studiów I stopnia, II stopnia, III stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy ukończyli/ukończą Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2020 roku
  • studentów uczelni partnerskich, którzy w roku akademickim 2019/2020 przebywali na ASP w Gdańsku w ramach programów wymiany studenckiej

 

Termin nadsyłania prac – do 4 września 2020
Ogłoszenie wyników – 21 września 2020

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe:

Pula nagród – 5000 zł

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami – pobierz

 

Kontakt w sprawie konkursu: Aleksandra Paciorkiewicz, international@asp.gda.pl, tel. 58 301 21 40

 

English version

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.