Drodzy Studenci i Doktoranci!

Drodzy Studenci i Doktoranci!

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci i Doktoranci

Decyzją Premiera, od 17 października 2020 r., w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa związane z zagrożeniem COVID-19.

W związku ze wzrostem zakażeń, miasto Gdańsk oraz powiat gdański został objęty czerwoną strefą, w której  zgodnie z przyjętymi, nowymi wytycznymi, na uczelniach wyższych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym, (z wyjątkiem zajęć praktycznych).

Informuję, że na ASP w Gdańsku wszystkie zajęcia teoretyczne, wykłady, lektoraty, seminaria i proseminaria oraz inne zajęcia, których realizacja możliwa jest na odległość przechodzą na tryb kształcenia zdalnego. W przypadku zajęć artystycznych, warsztatowych, projektowych zalecamy realizację w trybie mieszanym, w uzasadnionych przypadkach w stacjonarnym przy uwzględnieniu obostrzeń, zachowaniu dystansu i przestrzeganiu limitów dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach.

Szczegóły dotyczące sposobu realizacji poszczególnych zajęć zostaną przygotowane i przekazane przez Prodziekanów poszczególnych kierunków.

 

Drodzy Dyplomaci

Informuję, że z planowane obrony dyplomów obywać się będą stacjonarnie przy zachowaniu wszelkich obostrzeń i przestrzeganiu zasad DDM (dystans dezynfekcja maseczka) oraz utrzymaniu zakazu gości z zewnętrz.

Wszelkie procedury związane z dyplomowaniem pozostają bez zmian. 

 

Dbajmy o siebie, i nasze wspólne bezpieczeństwo.

 

Z pozdrowieniami,
Prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich
prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik

Dear Students

By the decision of the Prime Minister, from October 17th, 2020, new safety rules connected with Covid-19 threat will be introduced in Poland.

Following the rise of infections in Gdańsk, the city of Gdańsk and Gdańsk county have been classified as “red zones”, where remote learning becomes obligatory at the higher education institutions (except practical courses).

I would like to inform you that at the Academy of Fine Arts in Gdańsk all theoretical classes, lectures, foreign language courses, seminars and proseminars, and all the other courses that can be conducted online, are switching into remote learning.

When it comes to artistic, workshop, design courses, it is recommended to organise them with using a hybrid learning method. In justified cases, these courses can be conducted on campus, complying with the restrictions and following the distance rule as well as respecting the limits of the maximum occupancy of the rooms.

Detailed information on the implementation of the online/on-campus teaching will be prepared and announced by the vice-deans of the Faculties.

Let’s take care of ourselves and our common safety,

 

Best wishes,

Vice-Rector for Education, Student and Doctoral Affairs 

professor of the Academy of Fine Arts

dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik