Przewody

Zdjęcie grupowe po Radzie Wydziału przewodowej, 1970 [III/304/8]; fot. Witold Węgrzyn