Obrony prac dyplomowych
Wydział Malarstwa i Grafiki

Obrony prac dyplomowych na Wydziale Malarstwa – Katedrze Grafiki Użytkowej, 1982-1984 [I/97/26]; fot. NN

Autor: NN

Obrony prac dyplomowych
Wydział Malarstwa i Grafiki

Kolekcja: Dyplomy Zbiory historyczne: I Miejsce: Gdańsk