Zeszyt wydawniczy nr 10

Zeszyt wydawniczy nr 10

Zeszyt wydawniczy

René Block

O próbach demokratyzacji rynku sztuki
Reminiscences of Attempts
to Democratise the Art Market