Zeszyt wydawniczy nr 1

Zeszyt wydawniczy nr 1

Zeszyt wydawniczy

Wzajemne przenikanie architektury i rzeźby we współczesnych koncepcjach kształtowania przestrzeni publicznej.