re/prezentacja. Drogi artystyczne absolwentów gdańskiej ASP

re/prezentacja. Drogi artystyczne absolwentów gdańskiej ASP

MINoS

Katalog

re/prezentacja. Drogi artystyczne absolwentów gdańskiej ASP

Redakcja: Łukasz Guzek, 2015