Złote Bramy Sztuki

Złote Bramy Sztuki. Profesor Teresie Grzybkowskiej w osiemdziesięciolecie urodzin

Złote Bramy Sztuki

Złote Bramy Sztuki. Profesor Teresie Grzybkowskiej w osiemdziesięciolecie urodzin

 

Redakcja naukowa

Roman Nieczyporowski

Recenzenci

prof. dr hab. Jerzy Malinowski

prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Redakcja językowa i korekta

Beata Demska

 

Opracowanie graficzne

Piotr Paluch

Stefan Stefaniszyn

Ilustracja na okładce

Maciej Świeszewski, Orfeusz wśród zwierząt, 2019

 

Gdańsk 2019