Wysmukła Wieża

Wysmukła Wieża. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Grzybkowskiemu w osiemdziesięciopięciolecie urodzin

Wysmukła Wieża

Wysmukła Wieża. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Grzybkowskiemu w osiemdziesięciopięciolecie urodzin

 

Recenzenci

prof. dr hab. Jerzy Malinowski

prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Redakcja i korekta

Beata Demska

Redakcja naukowa

Roman Nieczyporowski

 

Opracowanie graficzne

Piotr Paluch

Stefan Stefaniszyn

Ilustracja na okładce

Calle Odeén, Ströjakyrka, 2019

 

Gdańsk 2019