Biowładza i bioaktywizm. Sztuka w dobie posthumanizmu

Biowładza i bioaktywizm. Sztuka w dobie posthumanizmu

Biowładza i bioaktywizm. Sztuka w dobie posthumanizmu

Biowładza i bioaktywizm. Sztuka w dobie posthumanizmu

Publikacja wydana z okazji wystawy i konferencji Biowładza i bioaktywizm. Sztuka w dobie posthumanizmu

ASP w Gdańsku/ Instytut Sztuki Wyspa/ 12-31.12.2013

 

Grzegorz Klaman (Kurator)

Anna Biała (Opiekun naukowa warsztatów)

Monika Bakke, Jarosław Czarnecki, Grzegorz Klaman, Maciej Ożóg, Tomasz Szkudlarek (Teksty)

Marzena B. Guzowska, Agata Hamilton, Iwona Kościelska, Jeremy Pearman, Jennifer Zielińska (Tłumaczenia)

Grzegorz Klaman przy współudziale Adama Mandziejewskiego (Redakcja)

Klaudia Renusch, Maksymilian Wroniszewski (Korekta)

Artyści, Jarosław Bartołowicz, Marek Frankowski, Grzegorz Klaman, Konrad Kuzyszyn, Michał Szlaga (Zdjęcia)

Anna Witkowska (Projekt graficzny)

2015

 

Publikacja Biowładza i bioaktywizm to ważny na polskim rynku wielogłos dotyczący sposobu pojmowania współczesnych praktyk sztuki bio artu. Pretekstem do jej powstania stała się zorganizowana w 2013 roku konferencja Biowładza i bioaktywizm Sztuka w dobie posthumanizmu. Motywem spajającym wszystkie teksty jest Foucaultowskie rozumienie biopolityki. To ono stanowi punkt wyjścia do namysłu nad przyczyną  powstania, kierunkiem rozwoju oraz znaczeniem dość młodej w świecie, w Polsce zaś bardzo nikle reprezentowanej sztuki związanej z życiem samym.