Młode Malarstwo 2010

Młode Malarstwo 2010

Malarstwo

Katalog

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2010

Zofia Błażko
Joanna Budzyńska
Ada Dobrzelecka
Justyna Dziechciarska
Katarzyna Łygońska
Aleksandra Prusinowska
Adam Przybysz
Bogumił Roszak
Karolina Schiffers
Eliza Straczycka
Marcin Zawicki