Grzegorz Protasiuk prowincja

Grzegorz Protasiuk prowincja

Grafika

Katalog

Fotografia Artystyczna Grzegorz Protasiuk

Publikacja jest pracą habilitacyjną dr Grzegorza Protasiuka w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne.