Architektura przestrzeni publicznych

Architektura przestrzeni publicznych

Architektura i Wzornictwo

Katalog

Architektura przestrzeni publicznych

Beata Szymańska, Paweł Czarzasty (autorzy monografii)
Paweł Świderski (projekt graficzny i skład)

2016