Akademia w mieście

Katalog

Pół(rocznik) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

nr 1 – październik 2017

 

W październiku, równolegle z inauguracją roku akademickiego 2017/2018, oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer uczelnia­nego periodyku – Akademia w Mieście. Projekt czasopisma był owocem prac zespołu ds. polityki wydawniczej gdańskiej ASP, w którego ocenie wypełnienie luki w postaci regularnie publi­kowanych newsów z bieżącej działalności Uczelni – efektów wspólnie podejmowanych wysiłków dydaktyków i studentów, było koniecznością. W założeniu, każdy z kolejnych zeszytów (Pół)rocznika, w formie przyjaznej dla oka ma komentować aktywności minione oraz anonsować zbliżające się wydarzenia – w stałej i równoległej formule form opowiadających (numer jesienny) i kroniki wydarzeń (numer wiosenny).

Zaproponowany przez prof. Jacka Dominiczaka tytuł czasopisma – Akademia w Mieście, niesie w sobie ładunek, siłę i moc, za sprawą których społeczność Akademii czerpała, czerpie i czerpać będzie inspiracje oraz wytrwałość, by dążyć do celu, jakim jest oddanie sztuce należnego jej we współczesnym świecie miejsca. Autor akcentuje rolę Uczelni w uczestniczeniu i kształtowaniu dialogu nt. idei współczesnego miasta, podkreśla wkład społeczności akademickiej w jego rozwój, we współczesną debatę o mieście i lokalny rozwój Gdańska i Trójmiasta. Autorzy kolejnych tekstów korespondują z zaproponowaną ideą i pokazują najciekawsze interwencje oraz projekty realizowane dla miasta.

W imieniu zespołu redakcyjnego, a także wszystkich osób za­angażowanych w przygotowanie publikacji – w tym autorów tekstów i grafików, zapraszam do lektury i dialogu, w domyśle kieruję do Państwa zaproszenie do uczestniczenia w zakompo­nowaniu kolejnych numerów Akademii w Mieście. [mw]