78 +/-

78 +/-

Malarstwo

Katalog

78 +/-

Mikołaj Iwański (autor tekstu)

Jakub Pieleszek ASP Gdańsk, Mariusz Waras AS Szczecin (redakcja)

Karolina Jasińska (tłumaczenie i korekta)

Mariusz Waras (projekt graficzny)

Zdjęcia dzięki uprzejmości Artystów

2018

 

Wydanie poświęcone pokoleniu malarzy urodzonych pod koniec lat 70 i początku lat 80, którzy pamiętają jeszcze schyłek PRL-u oraz okres transformacji ustrojowej, ale dojrzałość twórczą osiągneli w epoce kapitalizmu.