Zbigniew Treppa

Zbigniew Treppa

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: zbigniew.treppa@asp.gda.pl

Zbigniew Treppa

„Podstawą twórczości jest dla mnie przekonanie, że fotografia nie może obyć się bez światła. Światło to jednak nie tylko siła sprawcza i tworzywo fotografii, ale także warunek dostateczny jej symbolicznego wymiaru. Wyartykułowanie i zaistnienie symboliki jest dla mnie możliwe dzięki opracowaniu własnej techniki powoływania obrazu (metoda inwersji, wielokrotna ekspozycja), co sprawia, że obszar moich twórczych poszukiwań, zarówno tych formalnych, jak i symbolicznych, sytuowany jest na styku dwóch rzeczywistości: negatywowej i pozytywowej. Ważna jest dla mnie również forma prezentacji – najważniejsze są dla mnie obiekty o charakterze instalacji (poliptyki) z użyciem elementów obrazu fotograficznego. Zasadniczym problemem tych inscenizacji o charakterze symboliczno-metaforycznym staje się sacrum i morfologia foto obrazu, rozważana w kontekście światła jako siły sprawczej i zarazem substancjalności.”

Urodzony w 1960 roku, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, członek zespołu eksperckiego w Narodowym Centrum Kultury. Autor wielu wystaw indywidualnych z dziedziny fotografii inscenizacyjnej oraz laureat konkursów z dziedziny fotografii projektowej. W pracy badawczej podejmuje takie zagadnienia jak analiza obrazu, symbolizacje w obrazie oraz substancjalność obrazu fotograficznego. Zajmuje się również badaniem właściwości strukturalnych obrazów acheiropoietos. Na wymienione tematy opublikował szereg książek i artykułów, m.in. Myślenie obrazem w fotografii; Całun turyński. Fotografia Niewidzialnego?, Meksykańska symfonia. Ikona z Guadalupe, Ikona z Manoppello prototypem wizerunków Chrystusa, Tajemnica widzialności Boga.