Krzesło

Krzesło, Ścibor Teleszyński

Krzesło

Krzesło, Ścibor Teleszyński