KRZESŁO – Projekt studencki

KRZESŁO - Projekt studencki; fot. Bartosz Żukowski

Autor: Aleksandra Volkonovskaya – projekt / prof. Halina Kościukiewicz, mgr Filip Ludka – opieka merytoryczna