Wykłady 1-7

Pojekt graficzny | Piotr Paluch

Autor: Małgorzata Matyka

Wykłady 1-7

PRAWO AUTORSKIE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083

 

Przedmiot prawa autorskiego

Podmiot prawa autorskiego

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa majątkowe

Ochrona wizerunku, korespondencji adresata i tajemnicy źródeł informacji

Dozwolony użytek chronionych utworów

Plagiat

 

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83); (Dz. U. Nr 80, poz. 904); (Dz. U. Nr 90, poz. 631); (Dz. U. z 2016 r. poz. 666); (Dz. U. z 2017 r. poz. 880); (Dz. U. z 2018 r. 1191).
  2. prawoautorskie.gov.pl
  3. waw.sa.gov.pl
  4. http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx