O Zbrojowni Sztuki

We współczesnym świecie historyczna funkcja Wielkiej Zbrojowni otrzymuje nowe konteksty stając się Zbrojownią Sztuki.

Dla szerokiego kręgu odbiorców – mieszkańców Gdańska i gości miasta – chce zaoferować aktywny arsenał wiedzy, przyciągnąć ich uwagę i zaspokoić ambicje w zakresie edukowania i popularyzacji sztuki i kultury.

Koresponduje przy tym z ideą akademii otwartej, przejmuje zdobycze i w nowej odsłonie kontynuuje założenia projektu e-Kultura.